• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

LGD | Ogłaszamy nabór wniosków na działanie..

Email Drukuj

LGD

 

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego

na wniosek

Lokalnej Grupy Działania: Krajna nad Notecią

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania
Krajna nad Notecią :

wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t. j. na: Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi":

– termin składania wniosków: od 28 czerwca do 12 lipca 2013r.

 

– limit dostępnych środków: 722 888,86 PLN

 

– minimalne wymagania: uzyskanie 10 punktów podczas oceny według kryteriów lokalnych.

 

Operacje z zakresu działań: „Odnowa i rozwój wsi" wybierane będą przez LGD po raz ostatni, zatem do wysokości 120 % limitu dostępnych środków wskazanych powyżej.

 

Miejsce i tryb składania wniosków:
wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią, Grabówno 59, 89-350 Miasteczko Krajeńskie
w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 -14.00.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełnienia, kryteria wyboru projektów przez LGD określone w LSR, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektów w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych w LSR, dostępne są w biurze Lokalnej Grupy Działania Krajna nad Notecią i na stronie internetowej www.lgdkrajna.pl oraz na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl.

 

Dodatkowo informacji udzielać będzie:
Paweł Michalski - Dyrektor Biura LGD oraz Angelika Siebyła - Pracownik administracyjny Biura LGD, tel. 67 213 22 39.

 

„Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja odpowiadająca za treść ogłoszenia - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego"

 

Szukaj

 
Witamy w witrynie
 
GMINA BIAŁOŚLIWIE
 
Samorządowy serwis informacyjny
 
herb
  
ZAPRASZAMY
 
Wójt Gminy

inż. Franciszek Tamas
 

 
home 48
 
URZĄD
 
         Urząd Gminy w Białośliwiu
         ul. Księdza Kordeckiego 1
         89-340 Białośliwie
 
Contact   KONTAKT        
 
         tel.: +48  67 287-69-10
         tel.: +48  67 287-69-32
         fax.: +48 67 287-57-91
         e-mail: ug@ug.bialosliwie.pl
 

clock 32  GODZINY  URZĘDOWANIA
 
        Poniedziałek: 7.30 - 16.30
        Wtorek: 7.30 - 15.30
        Środa: 7.30 - 15.30
        Czwartek: 7.30 - 15.00
        Piątek: 7.30 - 15.00
 
 
 

 

Informacje, przetargi, zamówienia


krd - logoCEIDG.jpgimgw ico mikroporady